CÔNG TY TNHH MTV - SX TM NHỰA PHÁT ĐẠT
Sản phẩm tiêu biểu
Máng Đèn

Máng Đèn

Cánh B4 ba lá CN

Cánh B4 ba lá CN

Cánh B4 ba lá CN

Cánh B4 ba lá CN

Cánh B4 5 lá CN

Cánh B4 5 lá CN

Thân Quạt đứng CN

Thân Quạt đứng CN

Cánh B4 3 lá CN

Cánh B4 3 lá CN

Cánh B5 5 lá CN

Cánh B5 5 lá CN

Cánh B4 3 lá bản lớn

Cánh B4 3 lá bản lớn

Cánh B4 3 lá bản lớn

Cánh B4 3 lá bản lớn

Cánh B4 3 lá bản lớn

Cánh B4 3 lá bản lớn

Cánh quạt hộp B4

Cánh quạt hộp B4

Thân Quạt treo

Thân Quạt treo

Cánh Quạt Hút

Cánh Quạt Hút

Đối tác khách hàng