CÔNG TY TNHH MTV - SX TM NHỰA PHÁT ĐẠT
LINH KIỆN QUẠT
Thân quạt hút 2T5

Thân quạt hút 2T5

Thân quạt hút 2T

Thân quạt hút 2T

Công tắc quạt hút

Công tắc quạt hút

Công tắc quạt đứng CN

Công tắc quạt đứng CN

Tán siết cánh

Tán siết cánh

Chuyển hướng quạt

Chuyển hướng quạt

Cổ quạt

Cổ quạt

Tán siết lòng

Tán siết lòng

Tán siết lòng 2

Tán siết lòng 2

Tán siết mâm thân lỡ CN

Tán siết mâm thân lỡ CN

Nút giật chuyển hướng quạt

Nút giật chuyển hướng quạt

Nút công tắc quạt đứng CN

Nút công tắc quạt đứng CN

Thân quạt hút 1T5

Thân quạt hút 1T5

Thân quạt hút 3T

Thân quạt hút 3T

Thân quạt hút 2T5

Thân quạt hút 2T5

Thân quạt hút 2T

Thân quạt hút 2T

Đối tác khách hàng